Concept Creation Steps

 In General

How to get to the road when creating a concept for a new brand… The beginning of this painful period is actually the way to the right outcome in brand formation.

At the point where the concept was created right before the design, the design process is much more conscious and easier. Determining the strategy is the first step of this path which is combined with determining the target audience of the brand and the path it will follow. The one step ahead of concept design is strategy and the one-step forward of it is the corporate identity design. Both of them put the concept in the middle as a key point.

A variety of concepts can be considered for a brand, but because they are in line with a single strategy, they are shaped like different members of the same family. How should a world be presented to attract the attention of the target audience? In order to find the answer to this question, ideas are poured out, different ways are determined, and it is important to offer different ideas, alternative options. Concept names, sentences and stories of these roads are poured… Starting from theconcept sentences, the visual world begins to form. All images, colors and fonts that come to mind are gathered. It is time to visualize what is heard after the story and mood boards are formed with these elements. Typographic logo studies are made on the back of mood boards, although they are not a finalized identity for every mood. It is shown how the font, color and usage should be appropriate to the concept.

The more clear and explanatory the concepts of a brand that does not yet exist, the easier it becomes to choose the brand as the owner. The content and presentation of the concept should be well studied, researched and well-designed so that the two sides can meet more clearly at the common point.

 

Konsept Oluştururken Atılan Adımlar

Yeni bir marka için konsept oluştururken yola nasıl çıkılmalı… Bu sancılı dönemin başlangıcı aslında marka oluşumunda en doğru sonuca giden yolun kendisidir.

Konsept, tasarımdan önce doğru oluşturulduğu noktada tasarım süreci de çok daha bilinçli ve kolay ilerler. Stratejinin belirlenmesi ise bu yolun ilk adımıdır, markanın hedef kitlesi ve izleyeceği yol belirlenir. Konsept tasarımının bir adım öncesi strateji, bir adım sonrası kurumsal kimlik tasarımıdır yani ortadaki kilit nokta konseptin ta kendisidir. Bir marka için çeşitli konseptler düşünülebilir, ama tek bir strateji doğrultusunda yüründüğü için, aynı ailenin farklı üyeleri gibi biçimlenirler. Hedef kitlenin dikkatini çekmek için nasıl bir dünya sunulmalıdır? Bu sorunun cevabını bulabilmek için fikirler ortaya dökülür, ve uygun olabilecek farklı yollar belirlenir, farklı, alternatifli seçenekler sunmak önemlidir. Bu yolların konsept isimleri-cümleleri ve hikayeleri ortaya dökülür… Konsept cümlelerinden yola çıkarak görsel dünya oluşturmaya başlanır. İlham veren, akla gelen tüm görseller, renkler, fontlar toplanır. Hikayenin ardından duyulanı görselleştirme sırası gelmiştir ve bu elemanlarla mood boardlar oluşturulur. Mood boardların arkasından, her mood için nihai sonuçlanmış bir kimlik olmasa da tipografik logo çalışmaları yapılır. O konsepte uygun font, renk ve kullanımı nasıl olmalıdır, gösterilir. 

Henüz var olmayan bir markanın, konseptleri ne kadar net ve açıklayıcıysa karşı taraf için de marka sahibi olarak seçim yolu bir o kadar kolaylaşmış ve kısalmış olur. İki tarafın da ortak noktada daha net bir şekilde buluşabilmesi için konseptin içeriği ve sunumu, iyi çalışılmış, araştırılmış ve iyi tasarlanmış olmalıdır.

Leave a Comment