Creating a Culturally Oriented Brand Identity

 In General

Undoubtedly, it is something daring to set out with the aim of contributing to cultural development. This requires a separate devotion if it will be done not for a single society or small geography, but for large communities spread across from Asia to Anatolia and then to Spain for centuries. When we started working with Kiswah Jewellery, our excitement was great; we set out with the dream of supporting the vision of helping the revival of the historical art branches through making jewellery and art objects reflecting the cultural values of 4000 years of history with the right branding steps.

As the first step, we knew we had to build a solid foundation. We started working together with academics so that we could start with a deep-rooted strategy that we will build upon the next steps and create a brand that is nourished by culture as we have promised.

One thing we paid attention to at every moment of the process was to prepare a concept that would increase the awareness of the cultural values and historical art branches applied. For this reason, we have identified a design and communication language while creating a social media strategy that reflects KISWAH’s point of view by giving information about the history of art. As another part of implementing the concept, we have prepared a special product card for each product so that people can see how they connect with the past via the jewellery and art objects they have received.

 

Kültür Odaklı Marka Kimliği Yaratma 

Hiç kuşkusuz ki kültürel gelişime katkı sağlama amacıyla yola çıkmak cesaret isteyen bir şey; hele bunu tek bir toplum veya küçük bir coğrafya için de yüzyıllar boyunca Asya’dan Anadolu’ya, oradan İspanya’ya yayılmış geniş topluluklar için yapmak ayrı bir adanmışlık gerektiriyor. Kiswah Jewellery ile çalışmaya başladığımızda heyecanımız çok büyüktü; 4000 yıllık tarihin kültürel değerlerini yansıtan mücevher ve sanat objeleri yapma ve bu sayede tarihi sanat dallarının canlanmasına yardımcı olma vizyonunu doğru markalaşma adımları ile destekleme hayaliyle yola çıktık.

İlk adım olarak sağlam bir temel inşa etmemiz gerektiğini biliyorduk. İşe akademisyenlerle birlikte çalışarak başladık ki sonraki adımları üzerine kuracağımız köklü bir stratejiden yola çıkalım ve vaat ettiğimiz gibi kültürden beslenen bir marka oluşturalım.

Sürecin her anında dikkat ettiğimiz bir şey ise kültürel değerleri ve uygulanan tarihi sanat dallarını insanlara aktararak bu konudaki farkındalığı artıracak bir konsept hazırlamaktı. Bunun için sosyal medya stratejisini oluştururken mücevherle birlikte onun ilham alındığı esere yer veren, sanat tarihi hakkında bilgi vererek KISWAH’nin bakış açısını yansıtan bir tasarım ve iletişim dili belirledik. Konsept uygulamasının bir başka adımı olarak insanların aldıkları mücevher ve sanat objeleri ile birlikte geçmiş ile nasıl bir bağ kurduklarını görmeleri için her ürün için özel bir ürün kartı hazırladık.

Leave a Comment