STUDENT PROJECT FOR NETFLIX WENT VIRAL

 In Corona Diaries

 

Isn’t it fascinating that humanity keeps its creativity and even gets more creative while facing the biggest challenges? While brands create successive support campaigns, creative people get involved with this process with their original ideas. The project prepared by Miami Ad School students went viral all over the world and made everyone think that it is an original Netflix project. In the campaign fiction prepared as a student project, Netflix fills the streets with billboards with spoilers from the series and says “If the virus does not stop you from going out, the spoilers will.” says.

İnsanlığın en büyük zorluklarla yüzleşirken bile yaratıcılığını koruması, hatta daha da yaratıcı çözümler ortaya çıkarması harika değil mi? Markalar birbirini ardına destek kampanyaları hazırlarken, yaratıcı kişiler de özgün fikirleriyle bu sürece destek oluyor. Miami Ad School öğrencilerinin hazırladığı proje tüm dünyada viral oldu ve herkesi Netflix’in orijnal bir projesi olduğunu düşündürttü. Bir öğrenci projesi olarak hazırlanan kampanya kurgusunda Netflix sokakları dizilerden spoiler içeren bilboardlarla dolduruyor ve “Virüs dışarı çıkmanızı engellemezse, bu spoilerlar engelleyecek.” diyor.

Leave a Comment